ניתן לשלם עבור תיק מידע (רישוי זמין) ודף מידע תכנוני באתר הוועדה

תאריך: 16/12/2019