יש לתאם מראש עם רחמים אחראי הארכיון בכל הנוגע לעיון בתיקי בניין , בקשות להיתר והזמנת תיקים. ניתן לתאם בטלפון 04-6739535

תאריך: 28/03/2019