טפסים ונהלים

  
  
טופס1 -תקנה 2.pdf
  
טופס 3 - תקנה 4.pdf
  
טופס בקשה לחיבור מבנה.pdf
  
בקשה לתעודת גמר.pdf
  
הצהרת קבלן רשום.pdf
  
טופס להגשת חישוביים סטטיים.pdf
  
מינוי אחראי לביצוע שלד.pdf
  
פינוי פסולת.pdf
  
תצהיר בעלי חוכרים.pdf
  
תצהיר והודעה לגובלים.pdf
  
תצהיר חתימת בעלי הנכס.pdf
  
נוהל תבע.pdf
  
השבחה.pdf
  
בקשה להעתקה(עיון) במסמכים מתיק בנין.pdf
  

טפסים ונהלים